Boka Kotorska

/   boka-kotorska.me     Travel   / Crnogorski  

2019-12-01 14:44:13

[ Objavila: M.M.Lj. ]

VUJANOVIĆ U KINI

Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović poručio je na Internacionalnom forumu posvćenom multilateralizmu i održivom razvoju u Kini da sve zemlje potpisnice Pariškog sporazuma moraju zajedno raditi kako bi se smanjilo negativni uticaj klimatskih promjena. Naglasio je da su za jačanje ambicija i ubrzanje aktivnosti na sprovođenju Pariškog sporazuma potrebne hitne i snažne aktivnosti.

Kako je poručio govorom u kineskom Gvandžou, agenda UN za održivi razvoj 2030 i njeno implementiranje treba da obezbjedi čovječanstvo univerzalnih vrijednosti,Univerzalnih ljudskih prava, vladavine zakona i isključenja diskriminacije. Ali ova Agenda treba, da jednako, snažno doprinese zaštiti životne sredine.

U zdravoj životnoj sredini u društvu jednakih prava i šanse za sve obezbjedjuje se kvalitetan život , kazao je Vujanović

On je podsjetio da već gotovo tri decenije UN uporno i snažno promovišu potrebu sprečavanja klimatskih promjena.

Važan, ali ne i dovoljan, bio je Kjoto sporazum iz 1997 godine. Na njegovim temeljima usaglašen je Pariski sporazum koji je u UN 23. aprila 2016 potpisalo 171 država , kazao je bivši predsjednik Crne Gore.

U ime Crne Gore,kao njen predsjednik, potpisao sam ga sa najvećom odgovornišću. Skupština Crne Gore ga je ratifovala a Vlada i svi subjekti države i društva ga odgovorno sprovode. Odgovorno i efikasno postupile su brojne države dajući puni doprinos potrebi zajedničkog uspjeha , podsjetio je Vujanović.

Prema njegovim riječima, Pariski sporazum o klimatskim promjenama, kao prekretnica i Agenda UN 2030 za održivi razvoj, pružaju jedinstven globalni multilateralni okvir za suočavanje sa ozbiljnim izazovima krajnje negativnog utiecaja klimatskih promjena.

Za jačanje ambicija i ubrzanje aktivnosti na sprovođenju Pariškog sporazuma potrebne su hitne i snažne aktivnosti. Mora se kontinuirano pojačavati sinergije između Agende UN za održivi razvoj 2030 i Pariskog sporazuma da bi se spriječio porast temperature više od 1,5 stepeni C , naveo je on.

Najveća obaveza i najveća odgovornost je na državama koje najviše ugrožavaju životnu sredinu.

Na Kini koja je posvećeno i efikasno pokazala da je značajno unaprijedila kvalitet životne sredine za dobro svojih i gradjana čovječanstva. Takodje,na SAD,koja nakon Kine najviše ugrožava životnu sredinu. Zvanična politika Amerike na prvom mjestu suprotstavlja se prihvaćenim obavezama iz Pariskog sporazuma , kazao je Vujanović.

Dodao je da ovo ne smije da obeshrabri druge.

Naprotiv, u ime interersa svojih građana ali i čovječanstva sve države potpisnice Priskog sporazuma gledaju da ga odgovorno sprovode. Završiću sa porukom da moramo da budemo zajedno da bi pojedinačno bili jači , poručio je bivši predsjednik Crne Gore.


rtcg.me rtcg.me
sporazuma aktivnosti gore crne hitne rtcg vujanovi predsjednik parikog poruio pariskog bivi


User comments