Boka Kotorska

/   boka-kotorska.me     Travel   / Crnogorski  

2019-08-12 09:14:12

[ Pobjeda; Objavila: M.M ]

KLICA SAOPŠTIO

Očekivanje menadžmenta Nacionalnih parkova (NPCG) da će u njima do kraja sezone boraviti više od pola miliona turista opravdano je, što potvrđuje i podatak o 30 odsto većem broju posjetilaca na godišnjem nivou, saopštio je direktor preduzeća, Elvir Klica.

On je Pobjedi kazao da je modernizovan sistem naplate turističkih usluga do visoko preciznih podataka, čime je znatno olakšana evidencija o broju i strukturi gostiju.

Klica smatra da je važno istaći ulogu nacionalnih parkova u generisanju lokalnih ekonomija koje se zasnivaju na plasmanu lokalnih proizvoda i kroz rad preduzetnika, odnosno njihove turističke ponude zasnovane na aktivnom odmoru u prirodi.

„Ako se osvrnemo na uspostavljanje i unaprijeđenje turističke ponude parkova, sve govori u prilog razvoja pet nacionalnih parkova da na održiv i krajnje brižljiv način razvijamo i održavamo turističku infrastrukturu u funkciji posjetilaca, kao što je sistem pješačkih i biciklističkih staza, vidikovaca, osmatračnica i centara za posjetioce“, kazao je Klica.

On je dodao da u NPCG osmišljavaju turističke proizvode na zaštićenim prirodnim područjima, strogo vodeći računa o očuvanju ekosistema u granicama nacionalnih parkova, pri čemu se usaglašavaju sa primjerima najboljih evropskih praksi.

„Takav pristup uvođenja kvalitetne i inovativne ponude u naš sistem sigurno povećava konkurentnost i umanjuje sezonalnost u crnogorskim nacionalnim parkovima“, rekao je Klica.


rtcg.me rtcg.me
opravdano parkova rtcg nacionalnih klica bolje posjete ponude sistem npcg turistike http


User comments